Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató

1.1. A www.dentallpractice.hu honlapot és az azon működő online áruházat a DentAllPractice Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "DentAllPractice") üzemelteti.

1.2. A DentAllPractice mint Szolgáltató adatai:

1.2.1. cégneve: DentAllPractice Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.2. rövidített cégneve: DentAllPractice Kft.

1.2.3. székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, Tarcali utca 17.

1.2.4. telephelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.

1.2.5. nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2.6. cégjegyzékszám: 05-09-030188

 

1.2.7. vezető tisztségviselő: Deutsch Róbert ügyvezető

 

1.2.8. adószám: 25379639-2-05

 

1.2.9. közösségi adószám: HU25379639

 

1.2.10. kapcsolattartási telefonszám: 06 30 866 5283 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között)

 

1.2.11. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info (kukac) dentallpractice (pont) hu

 

1.2.12. a DentAllPractice Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:  NAIH-98475/2016; NAIH-98476/2016; NAIH-98470/2016; NAIH-98471/2016; NAIH-98472/2016; NAIH-98473/2016

 

1.3. tárhely-szolgáltató adatai:


1.3.1. a tárhely-szolgáltató neve: ATOMSYSTEMS Informatikai Szolgáltató Iroda, 53490948 / Annus Tamás e.v.

1.3.2. székhely: 5662 Csanádapáca Liszt Ferenc utca 14.

1.3.3. telefon: +36-30/26-24-551

1.3.4. email cím: info (kukac) atomsystems (pont) hu

1.3.5. tárhely-szolgáltató adószáma: 69651403-1-24Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.

2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a DentAllPractice által értékesített terméket megvásárolja;

2.3. „Felek”: a DentAllPractice és a Vevő együttes megjelölése.

2.4. „Termék”: a DentAllPractice által értékesített termékek.

2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

2.6. „Számla”: az DentAllPractice által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

2.7. „Honlap” a DentAllPractice honlapja, amely a www.dentallpractice.hu címen érhető el.

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.Az ÁSZF tárgya

3.1. A jelen ÁSZF alapján a DentAllPractice eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.Megrendelés és teljesítés

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A DentAllPractice az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, faxon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését is vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek.

4.2. A DentAllPractice vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a DentAllPractice szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.


4.4. A Vevő az Ellenértéket banki utalással a megrendeléssel vagy utánvéttel (melynek díja bruttó 500 Ft), készpénzzel a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A DentAllPractice a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a DentAllPractice kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a DentAllPractice a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.

4.7. A DentAllPractice által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Általános Szerződési Feltételek] menüpontban olvashatóak.

4.8. A DentAllPractice rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.9. A DentAllPractice jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

4.10. A DentAllPractice nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a DentAllPractice az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a DentAllPractice adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a DentAllPractice adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.Termék átadása, szállítás

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a DentAllPractice székhelyén, vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.

5.2. Amennyiben a vevő nem veszi át a terméket és ismételt kiszállítást kér, ebben az esetben az új kiszállításért is felszámolunk szállítási költséget, abban az esetben is, ha a rendelés leadásakor ingyenes volt a kiszállítás. Második kiszállítás kérésekor előre kell kifizetni a rendelés teljes vételárát, plusz az ismételt kiszállítás összegét is.


5.3. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.4. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.

5.5. A DentAllPractice 5 (öt) napig térítésmentesen tárolja a Terméket, amely időtartamot követően a Termék átvételére a Termék bruttó Ellenértéke 5 %-ának (Öt százalékának) megfelelő összegű tárolási díj megfizetése esetén van mód.

5.6. A DentAllPractice a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.

5.7. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.

5.8. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.

5.9. A webshopon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron a budapesti épületünkben, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.

5.10. Magyarország bármely területére a házhoz szállítás díja bruttó 50.000 Ft-ig 2.990 Ft (bruttó), bruttó 50.000 Ft felett (INGYENES) a webshopon leadott rendelések esetében. 40 kg fölötti csomag esetén, a 40 kg fölötti súlyra kilógrammonként 2.400 Ft (bruttó) túlsúly díjat számítunk fel.

 

5.11. Magyarországon GLS CsomagPontra szállítás díja bruttó 50.000 Ft-ig 1.590 Ft (bruttó), bruttó 50.000 Ft felett (INGYENES) a webshopon leadott rendelések esetében. 20 kg fölötti csomag esetén, 800 Ft (bruttó) túlsúly díjat számítunk fel. A csomag mérete nem haladhatja meg a 42x51x39,5 cm nagyságot. GLS CsomagPonton a csomag a megérkezéstől számított 5 napig vehető át.


Elállás

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

6.2. A jelen ÁSZF 6.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a DentAllPractice székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a DentAllPractice részére. A DentAllPractice nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.

6.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).

6.4. Kézhezvételi időpont a Termék DentAllPractice székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék DentAllPractice általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.

6.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a DentAllPractice székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.

6.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a DentAllPractice részére, úgy a DentAllPractice haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a DentAllPractice által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.

6.7. A DentAllPractice a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.

6.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.

 

Eljárás hibás ár esetén

7.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált áru).

7.2. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.Külföldre történő értékesítés

8.1. Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárokat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

8.2. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv. Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.
Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat specifikus követelményeknek vagy, hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

8.3. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

8.4. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

8.5. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg.

8.6. Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási dijat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

8.7. Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

8.8. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig. Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló

8.9. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapjánFelelősség

9.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

9.2. A DentAllPractice kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

9.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

9.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;

9.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;

9.2.4. a DentAllPractice érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.

9.3. A DentAllPractice a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató 8artalmazza.Szerződés hatálya

10.1. Az ÁSZF 2014. július 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.

10.2. A DentAllPractice egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.Vegyes rendelkezések

11.1. Az DentAllPractice kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

11.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a DentAllPracticenak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

11.2.1. Személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

11.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

11.2.3. telefax vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel járó) telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

11.3. A Termékekkel vagy a DentAllPractice magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A DentAllPractice a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

11.3.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.; telefon: 06/80/200-306)

11.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

11.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

11.5. A DentAllPractice tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.3.1. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

11.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.

11.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

11.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

11.9. A DentAllPractice tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

11.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

11.11. A DentAllPractice az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.Melléklet

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a DentAllPractice hibás teljesítése esetén a DentAllPracticelal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a DentAllPractice számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a DentAllPractice költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

2. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a DentAllPractice adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a DentAllPractice szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket DentAllPractice vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt terékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Szabályzat

1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.dentallpractice.hu honlapot és az azon működő online áruházat a DentAllPractice Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "Szolgáltató") üzemelteti.

1.2. A DentAllPractice Kft. mint Szolgáltató adatai: A Szolgáltató linkre kattintva megtalálható.

 

2. A SZABÁLYZAT TÁRGYA

2.1. A jelen SZABÁLYZAT tartalmazza a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit és szabályait.

2.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza bármely adat megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását vagy törlését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesenb továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

2.3. A jelen SZABÁLYZAT által hivatkozott irányadó jogszabályok, jogforrások:

2.3.1. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

2.3.2. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről irányadó 2013. évi V. törvény;

2.3.3. „ÁSZF”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.dentallpractice.hu honlapon működő webáruház esetében irányadó „Általános Szerződési Feltételek”

 

3. A REGISZTRÁCIÓ ÉS ANNAK TÖRLÉSE

3.1. A megrendelésekre elektronikus úton, a www.dentallpractice.hu honlapon („Honlap”) működő internetes áruházban van mód, a kapcsolattartási és egyes személyes adatok megadását – azaz a regisztrációt („Regisztráció”) – követően, illetve Regisztráció hiányában – a szállítási és számlázási adatok megadásával – „vendégként”.

3.2. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására, illetve az adatok esetleges módosítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap profiladatainak módosításával vagy a megrendelői „Kosár „adattartalmában ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.

3.3. A Honlap használójának („Felhasználó”) a Regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia (a *-gal jelölt mezők kötelező mezők):

 

• keresztnév*
• vezetéknév*
• felhasználónév*
• email cím*
• utca/házszám*
• város*
• irányítószám*
• státusz*
• cégnév
• adószám
• telefonszám*
• mobiltelefon

 

3.4. A Regisztráció során megadott jelszó és a vásárlási adatok titokban tartásáért, illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tételéért a Felhasználó kizárólagosan felelős. Ezen rendelkezés megszegéséből eredő bármilyen felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizár.

3.5. A Regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A Regisztráció során nem kötelező jelleggel megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. (A folyamatban lévő megrendelések teljesítésére az adatkezelés még kiterjed.) A Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok kezelése a megrendelés teljesítéséig tart.

3.6. A Felhasználó Regisztrációjának törlésére a megjelölt menüpontban rögzített utasítások végrehajtásával van mód. A törlés nem vonatkozik a korábbi és a folyamatban lévő vásárlásokra, azok nem törölhetők.

3.7. A jelen SZABÁLYZAT tartalmának egységes érvényesülése érdekében Felhasználónak minősül, ezáltal – a 3.3. pont kivételével – a továbbiakban a jelen SZABÁLYZAT rendelkezései értelemszerűen irányadók a Regisztráció nélküli használókra is, ezáltal „Felhasználó” megjelölés alatt a Honlap valamennyi használója megfelelően értendő.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

4.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, a jelen SZABÁLYZAT-on tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a jelen SZABÁLYZAT megismerésének és elfogadásának tényét, valamint a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. A Honlapon történő, azzal összefüggő adatkezelés jogalapja az Info Tv. 5. § (1)

bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a Regisztrációval vagy a Regisztráció nélküli megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételének nyújtásának biztosítása, az esetleges visszaélések elkerülése. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendeléssel és annak teljesítésével összefüggésben, a személyazonosság és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ettől eltérő adatkezelés – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem lehetséges.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő, illetve beazonosításra nem alkalmas adatok célja kizárólag a Szolgáltatóhoz kapcsolódó statisztikai adatok és elemzések készítése, vásárlási és látogatási adatok összeállítása, a Honlap fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen SZABÁLYZAT-ban írt céloktól eltérően nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására – a jelen SZABÁLYZAT 5. fejezete, az Info Tv. vagy egyéb jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén van mód.

4.6. A Szolgáltató a Felhasználó által közölt adatok valóságtartalmáért nem felel, a Felhasználó által megadott személyes adatokat ellenőrzésére módja és lehetősége nincs. Ennek megfelelően a Felhasználó elektronikus levélcímének és adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elektronikus levélcímről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint a megjelölt kapcsolattartási adatokon az elérhetősége (így különösen a visszaigazolása fogadása) biztosított. A Felhasználó polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy kifejezetten és kizárólag a saját adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

4.7. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Regisztráció igénybe vételével történő bejelentkezésekért, vásárlásokért és minden egyéb, a Honlapon a Felhasználó Regisztrációjának; illetve a Regisztráció nélküli Felhasználók Regisztráció nélkül igénybe vételével végzett műveletéért.

4.8. A Felhasználóval kapcsolatos adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat – kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában – harmadik személyekkel nem ismertethetik meg, nem tehetik számukra hozzáférhetővé. A jelen korlátozástól eltérően a Szolgáltató igényérvényesítésével összefüggésben a (különösen jogi) szakértői, valamint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás nem minősül a jelen SZABÁLYZAT megszegésének.

4.9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, valamint az ÁSZF-en alapuló kommunikációt, továbbá a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást (hírlevelek) a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, elektronikus levélben juttatja el a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó kifejezett nyilatkozatával vagy az elektronikus levelezésben jelzett módon jelzi a levelezési listáról történő leiratkozását, úgy a továbbiakban kifejezetten és kizárólag a folyamatban lévő megrendelések kapcsán használható az elektronikus levélcím.

 

5. ADATFELDOLGOZÁS ÉS - TOVÁBBÍTÁS

5.1. Az Honlap, illetve a Honlaphoz kapcsolódó informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót és adatkezelőt (pl. rendszergazda, kézbesítő, könyvelő, jogi tanácsadó) vehet igénybe, amely nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megszegésének. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

5.2. A Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozók igénybe vételére jogosult, akiknek a Felhasználó adatai továbbíthatók:

 

6. FELHASZNÁLÓI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a jelen SZABÁLYZAT-ban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen fejezetben foglaltak szerint.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a személyére vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az esetleges adattovábbítás címzettjéről és céljáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban köteles a kért adatszolgáltatást teljesíteni.

6.3. A Felhasználó bármely, az adatkezelésre vagy adattovábbításra vonatkozó kérdésével, kérésével, észrevételével a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy kapcsolattartási telefonszámon jogosult az igényét bejelenteni.

6.4. Amennyiben a Felhasználó általi adathelyesbítés vagy -törlés nem lehetséges a jelen SZABÁLYZAT 3.2. pontjában foglaltak szerint, úgy – a SZABÁLYZAT, illetve törvény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a vonatkozó kérelmet 3 (három) munkanapon belül teljesíteni.

6.5. A Felhasználó adatkezeléssel és adattovábbítással kapcsolatos jogainak és igényének érvényesítésére az alábbi jogi eszközök igénybe vétele útján van módja:

6.5.1. az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat a személyiségi jogok megsértése esetén (Ptk., Info Tv.);

6.5.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen SZABÁLYZAT-ben, illetve a Felhasználónak a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

7.1.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

7.1.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

7.1.3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

7.2. A Felek a SZABÁLYZAT-tal összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

7.3. A SZABÁLYZAT szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a SZABÁLYZAT tartalmára kihatása nincs.

7.4. A SZABÁLYZAT és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

7.5. Amennyiben a jelen SZABÁLYZAT bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes SZABÁLYZAT érvénytelenségét. A SZABÁLYZAT érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a SZABÁLYZAT-ot egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

7.6. A SZABÁLYZAT-ra és annak értelmezésére, illetve a SZABÁLYZAT-ban nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Ptk. és az Info Tv. rendelkezései – irányadók.

7.7. A Szolgáltató a SZABÁLYZAT-ot a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.